Tại sao Tôi không đếm tiền khi ai đó giao tiền

Tại sao Tôi không đếm tiền khi ai đó giao tiền?
??
Nhiều đối tác bạn bè học viên cứ giao tiền là tôi nhận, cũng chẳng bao giờ đếm lại?
Lý do đơn giản lắm:
1. Tôi gửi niềm tin nơi họ
2. Tôi không biết đếm tiền
3. Tôi chỉ ước lượng cân nặng
4. Dù có thiếu thì tôi cũng không đòi thêm vì phần thiếu đó là giá trị của người đưa.
Không tin bạn cứ đưa thử xem???

15 bình luận trong “Tại sao Tôi không đếm tiền khi ai đó giao tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *