THAM GIA BHNT LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC

***** THAM GIA BHNT LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC *****
Báo Đầu tư online có bài viết “Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 293.312 tỷ đồng”.
Nội dung bài viết như sau:
“Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 293.312 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.952 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 254.360 tỷ đồng”.
#Bảohiểmnhânthọ
#Bảohiểmrủiro
#AIAThainguyen
#hotline0973401253
#Duyan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *