Tháng 3 đến tháng 6 các cô sẽ cho các con lớp MGL làm thêm các bài luyện kể chuyện theo tranh ngoài các tiết thuyết trình trước đám đông trên lớp

Tháng 3 đến tháng 6 các cô sẽ cho các con lớp MGL làm thêm các bài luyện kể chuyện theo tranh ngoài các tiết thuyết trình trước đám đông trên lớp. Con sẽ sắp xếp truyện theo thứ tự logic hợp lý, sau đó tự nghĩ ra câu chuyện, miễn là phù hợp để kể trước lớp. Bố mẹ có thể search trên google: Story sequence và in ra cho con thi thoảng con tự sáng tác truyện theo bức tranh, vừa tăng khả năng nói, sự tưởng tượng và phản xạ ngôn ngữ cho con.
Tingnan ang Pagsasalin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *