Thầy chúc mừng con Võ Nguyễn Tường Vy chưa tốt nghiệp ra trường mà đã có Công ty CP SX HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNG chấp nhận vào làm việc bắt đầu từ ngày 1 8 2018

Thầy chúc mừng con Võ Nguyễn Tường Vy, chưa tốt nghiệp ra trường mà đã có Công ty “CP SX HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNG” chấp nhận vào làm việc bắt đầu từ ngày 1/8/2018. Thời gian còn lại phải tập trung làm đồ án tốt nghiệp cho thật tốt nhé.

18 bình luận trong “Thầy chúc mừng con Võ Nguyễn Tường Vy chưa tốt nghiệp ra trường mà đã có Công ty CP SX HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNG chấp nhận vào làm việc bắt đầu từ ngày 1 8 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *