THẦY CÔ dạy ĐỆ THẤT 3 HÀM NGHI 1962 1966

THẦY CÔ dạy ĐỆ THẤT 3 HÀM NGHI (1962-1966):
1. Thầy Nguyễn Duy Khác dạy Lịch sử và Công dân Giáo dục
2. Cô Kim Tiêu dạy Toán
3. Thầy Trần Quốc Võ dạy Vạn vật
4. Cô Hoắc Hương dạy Anh văn
5. Thầy Phan Hoàng Quý dạy Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *