Thứ hai lúc nào cũng căng như đàn mới lên dây vậy mà hết giờ làm lại quay ra nhảy nhót trong cơn bão sôi động của nền kinh tế 4

Thứ hai lúc nào cũng căng như đàn mới lên dây, vậy mà hết giờ làm lại quay ra nhảy nhót trong cơn bão sôi động của nền kinh tế 4.0. Bạn bè chắc hẳn sẽ lắc đầu chả hiểu cái đứa già không ra già, trẻ không ra trẻ lấy đâu nhiều sức lực mà BAY suốt thế. Chỉ bản thân nó nhận ra rằng THE GAME HAS CHANGED. Tiếp tục với 8000 nhiệm vụ dã tẩu nào tình iu của em ❤️ #GOBLUE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *