Tính ổn định nhiệt

 là CKD trở nên giòn. Trong trường hợp đó. CKD dùng làm mặt đường hay trong các kết cấu khác có thể tạo thành các vết nứt. Tính dẻo của CKD được đánh giá bàng độ kéo dài kí hiệu là L (cm) của mẫu tiêu chuẩn và được xác định bằng dụng cụ (Ịq độ dải (hình 12.4).
Nhiệt độ thi nghiệm tính dẻo là 25°c, tốc độ kéo là 5 cm/phút. Độ kéo dài càng lớn, độ dẻo càng cao.
Tính ổn định nhiệt
Khi nhiệt độ thay đổi, tính quanh, tính dẻo của CKD thay đổi. Sự thay đổi đó càng nhẹ. bitum có tính ổn định nhiệt độ càng cao.
Tính ổn định nhiệt của CKD phụ thuộc vào thành phân hoá học của nó. Khi hàm lượng nhóm asíalt tăng, tính ổn định nhiệt của CKD tăng, hàm lượng nhóm asfalt giảm tính chất này giảm xuống.
nước chuyến của CKD tứ trạng thái rắn sang trạng thái quánh rổi hoá lỏng, và ngược lại, lữ trạng thái lỏng sang (rang chái quánh, rồi hoá rán xảy ra trong khoảng nhiệt độ nhất đinh Do đó tính ổn định nhiệt của CKD có thế biếu thị bằng khoảng nhiệt độ dó. Khoảng biến đổi nhiệt độ. ki hiệu là T, dược xác định bàng đẳng thức sau:
Trong đó:
Tm – nhiệt độ hoá mềm của CKD, là nhiệt độ chuyến bitum từ trụng thái quánh sang trạng thái lông;
– nhiệt độ hoá cứng của CKD là nhiệt độ chuyển CKD từ trụng thái quánh sang trạng thái rần.
Nếu T càng lớn, tính ổn định nhiột của CKD càng cao.
Trị số nhiệt độ hoá mém của CKD ngoài việc dùng để xác định khoảng biến đổi nhiệt độ T nó còn có ý nghĩa thực liễn rất quan trọng. Trong xây dựng đường người M thường dùng biium đế rải mặc đường, do đó khi gặp nhiệt độ cao, nếu Tm không thích hợp, CKD có thể bị chảy làm cho mặt đường có dạng làn sóng, dồn đống… trở ngại cho xe cộ đi lại.
Vì vậy, nhiệt độ hóa mềm cũng là một chỉ tiêu kĩ thuật để đánh giá chắt lượng của CKD. Nhiệt độ hoá mềm của CKD được xác định bằng dụng cụ “vòng và bi” (hình 12.5). Khối lượng của viên bi bằng 3,5g, đường kính 9,53mm, còn cái vòng có kích thước như hình vẽ.
Để xác định nhiệt độ hoá mềm người ta đun nóng bình chứa chất lỏng (thường là nước) với tốc độ 5°c/phút. Dưới tác dụng của nhiệt độ tăng dân, đến một lúc nào đó CKD bị nóng chảy lỏng ra, viên bi cùng bitum rơi xuống. Nhiệt độ chất lỏng trong bình, ứng với lúc viêri bi tiếp xúc với bảng dưới của giá đỡ được xem là nhiệt độ hoá mềm của CKD.
Nhiệt độ hoá cứng của CKD có thể xác định bằng dụng cụ đo độ kim lún. Nhiệt độ hoá cứng là nhiệt độ ứng với độ kim lún bằng 1 độ. Nhiệt độ hoá cứng cũng có thể đo bằng dụng cụ Fraxa (hình 12.6).
Tính hoá già
Do tác dụng của thời tiết tính chất và thành phần của CKDHC bị biến đổi, có nghĩa là CKDHC bi hoá già. Sau 17 năm làm việc,tính chất của bitum bị biến đổi khá lớn
(bảng 12.1).
Sự hoá già do hai nguyên nhân: 1) Sự bay hơi của nhóm chất dâu (phân tử lượng < 400). Sự bay hơi này phụ thuộc vào nhiệt độ, vào áp suất của hơi nước trong môi trường, vào diện tích bay hơi; 2) Sự biến đổi cấu tạo phân tử để tạo thành các cấu tử mới (biến đổi nhóm). Đó chính là sự oxy hoá (phản ứng chuỗi):
CxHy + O2 = CxHy.7 4- 2H9O
CXHy_2 + CXHy_2 I CXHy_2 – CXHy_2-..
Kết quả của sự hoá già làm tính quánh, tính dòn của CKD tăng, dẫn đến sự xuất hiện các vết nứt trong lớp áo đường. Quá trình hoá già của lớp phủ mặt đường có thể chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 cường độ và tính ổn định biến dạng tăng. Giai đoạn
2 CKD bắt đầu già, cấu trúc thay đổi, làm lớp phủ bị phá hoại. Tuy vậy, sự hoá già của CKD phát triển chậm – thường sau 10 năm sử dụng sự hoá già mới ở mức độ cao. Tính hoá già có thể xác định ngay tại hiện trường hoặc bằng mẫu thử thí nghiệm trong các buồng khí hậu nhân tạo.
Tính ổn định khi đun
Khi dùng CKD người ta thường phải đun nóng nó lên đến nhiệt độ 160°c trong thời gian khá dài, do đó các thành phần dầu nhẹ có thể bốc hơi, làm thay đổi tính chất của CKD.
Các loại bitum dầu mỏ quánh sau thí nghiêm này phải có hao hụt trọng lượng không được lớn hơn 1%, độ kim lún và độ kéo dài thay đổi không được lớn hơn 40% so với trị số ban đầu.
Nhiệt độ bốc cháy
Khi đun CKD đến một nhiệt độ nhất định thì các chất dầu môi trường xung quanh tạo nên một hỗn hợp dễ cháy.
Để xác định nhiệt độ bốc cháy, người ta dùng dụng cụ riêng (hình 12.7). Trong thí nghiệm, nếu ngọn lửa lan khắp mặt CKD thì nhiệt độ lúc đó được xem là nhiệt độ bốc cháy.
Nhiệt độ bốc cháy của CKD thường nhỏ hơn 200°c. Nhiệt độ này là một chỉ tiêu quan trọng về an toàn khi gia công CKD.
Tính dính bám (liên kết) CKD với bề mặt của vật liệu khoáng
Sự liên kết của CKD với bề mặt vật liệu khoáng có liên quan đến quá trình thay đổi lí hoá khi hai chất tiếp xúc với nhau. Sự liên kết này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên cường độ và tính ổn định với nước, với nhiệt độ của CKD và vật liệu khoáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *