TÌNH VƯƠNG Nghĩa thắm mà sao lại để rời Duyên nồng một thuở cũng lìa nơi

TÌNH VƯƠNG
Nghĩa thắm mà sao lại để rời
Duyên nồng một thuở cũng lìa nơi
Thuyền neo chốn cũ hồn đau vợi
Gói cuộn đường xưa dạ khổ bời
Cảnh vắng nghiêng chiều se sắt gợi
Sông buồn ngã bóng xót xa khơi
Gom vào kỉ niệm nhưng còn khởi
Sợi chỉ tình vương khó chuyển dời
Nguyễn Phượng
**********
Bài hoạ
Thơ hay lắm em…??
XUÂN MƠ
Ai xui cánh bướm đã xa rời
Chốn cũ hoa sầu ngóng đợi nơi
Én liệng xôn xao vườn trẩy hội
Người buồn héo hắt dạ tơi bời
Hồn mơ nghĩa thắm tinh trao gợi
Trí mộng duyên lành ý quyện khơi
Ước nguyện cho lòng thêm phấn khởi
Mong xuân đẹp mãi chẳng thay dời
LKS 21.01.2019
Phạm Thế Nghiêm
HCM _ HN
*************
NIỀM VƯƠNG
Nguyền câu hứa hẹn nỡ ra rời
Bỗng chốc đâu ngờ lại đổi nơi
Xót cảnh hương nhòa tâm rã rượi
Sầu ta giấc lỡ dạ tơi bời
Hiu tình ngõ trúc niềm đau gợi
Quạnh bóng mai ngàn nỗi khổ khơi
Ngẫm buổi tương phùng sao quặn nhói
Thuyền yêu bến mộng đã di dời!
Liêu Đình Tự
**********
Không thay lòng
Nghĩa nặng còn mang chẳng lẽ rời
Cho dù giã biệt cả ngàn nơi
Đầu giang lá thả hòng đau vợi
Cuối bể buồm dong đỡ rối bời
Gác cũ đèn xưa người tính gợi
Vườn hoang bếp đổ kẻ còn khơi
Gom đầy kỷ niệm mong ngày khởi
Để thấy tình thương khó thể dời
______
Hoa Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *