TRẬN ĐÁNH LỚN THÁNG 9 Cuộc họp trước ngày khởi hành Đoàn 216 Doanh Nhân Việt Nam và Người Mẫu

TRẬN ĐÁNH LỚN THÁNG 9 ????? Cuộc họp trước ngày khởi hành ( Đoàn 216 Doanh Nhân Việt Nam và Người Mẫu). >Chủ đề: Chương Trình Họp Tác Giao Lưu Kinh Tế Giữa VIỆT NAM- ĐÀI LOAN > Ngày khởi hành: 20-25/9/2017. Ps: Đơn vị tổ chức: TOP TEN TRAVEL GROUP www.toptentravel.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *