VỢ CHỒNG ƠI Tặng vợ chồng Lão Hạc Dương Doanh Toại

VỢ CHỒNG ƠI
(Tặng vợ chồng Lão Hạc – Dương Doanh Toại)
Ai muốn NGHE SÂU nghĩa vợ chồng
Nên tìm ra thẳng phía Đình Đông
Có ngài, ở đó, Dương Doanh Toại
Với Phạm Thùy Vinh được nối lòng
Hôm nay vừa mới mở trang ta
Đã thấy Toại Vinh hiển hiện ra
Cả một đôi cười tung máy ảnh
Ta mừng thơ phú lại tuôn ra
Hiếm có nơi đâu một cụ già
Bảy mươi lăm tuổi vẫn xông pha
Hai mình, xe máy, nhong nhong suốt
Kết nối, tuyên truyền, cả họ ta
Lại chuyện nơi đâu có đói nghèo
Thiếu quần thiếu áo cảnh gieo neo
Tự mình, Lão cứ đi quyên góp
Núi thẳm, rừng xanh rộn tiếng reo
Lão lại kỳ công suốt tháng ngày
Không ai báo Lão, chẳng ai hay
Tấm hình, làm đẹp, cho bè bạn
Lão gói tâm mình gửi chú Phây
Còn bao nhiêu việc Lão đang làm …
Dương tộc nhà ta Lão rất ham …
Nghỉ chút, hôm nào ta kể tiếp
Không rồi lại bảo tính ta tham

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *